Bezplatná infolinka:
0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00
Facebook social icon

13. november 2015 - Svetový deň boja proti karcinómu pankreasu

Predstavte si, keby sa podarilo zjednotiť planétu na podporu spoločného cieľa. S cieľom pomôcť v najvážnejšej a najzanedbanejšej onkologickej diagnóze. To je myšlienka pre Svetový deň boja proti rakovine pankreasu.

Svetový deň boja proti rakovine pankreasu

Toto je deň, kedy môžeme upozorniť na rakovinu pankreasu a zdôrazniť potrebu väčšieho povedomia, financovania a výskumu.

Znalosť a informovanosť je jedným z našich najlepších nástrojov v boji proti rakovine pankreasu. Tým, že poskytujeme vzdelanie o chorobe a zvýšenie povedomia o jeho zničujúcich dopadoch, dúfame, že dôjde k zmene vyhliadok pre pacientov a ich rodín s deťmi.

Podľa celosvetového prieskumu, šesťdesiat percent ľudí nevie "skoro nič" o rakovine pankreasu. Je čas začať globálnu konverzáciu a informovanosť.

Oblečte si fialovú na podporu pacientov s rakovinou pankreasu, začnite o nej hovoriť.

Všímajte si 10 príznakov karcinómu, naučte sa ich a majte ich na mysli, keď sa objavia.

Tým, že stojíme v súzvuku proti tejto smrteľnej chorobe, dúfame, že zachránime životy a vytvoríme svetlejšiu budúcnosť pre ľudí po celom svete.

Dátum: 27.10.2015
Materiály na stiahnutie

Tlačová konferencia - pozvánka 14.11.2018 » Foto - Fialové dominanty 2018 » Videá - Žiadame viac » Odkazy - Zo srdca do srdca » Prezentácia - J.Španková, P.Herman » Prezentácia - Mudr. Jozef Dolník » Prezentácia - Patrícia Kramárová » Foto - Tlačová konferencia 14.11.2018 » Čo je WPCD? » Chirurgická Liečba Karcinómu Pankreasu » Prečo svietia NA FIALOVO dominanty sveta a Slovenska » WPCD Infografika »

Rýchly kontakt

Občianske združenie Europacolon Slovensko

Cukrová 14, 4. poschodie, Bratislava 811 01
IČO: 37925555
Bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2620803890/ 1100
Telefón: +421 911 843 336, Jana Pifflová Španková
E-mail: info@europacolon.sk

Bezplatná infolinka: 0800 800183