Bezplatná infolinka:
0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00
Facebook social icon

Nanopartikulové technológie – pokrok v liečbe chemoterapiou v 1. línii

Takzvaná nanopartikulová technológia priniesla inovatívnu možnosť pozmenenia vlastností účinnej látky paklitaxel, ktorá dnes predstavuje štandardný preparát v liečbe viacerých nádorových ochorení.

Naviazanie paklitaxelu na nanočastice albumínu prináša zmenu jeho vlastností, ako napríklad zvýšenie účinnosti lieku, zníženie jeho toxicity a tiež významné zníženie rizika hypersenzitívnej reakcie. Takýto paklitaxel je známy aj ako nab-paklitaxel. Liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Vzhľadom na povzbudivé výsledky bol nab-paklitaxel v kombinácii s gemcitabínom schválený v decembri 2013 v EÚ v prvej línii liečby metastatického adenokarcinómu pankreasu u dospelých pacientov a túto indikáciu schválila v tom istom roku aj americká FDA. Na Slovensku už má táto liečba štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Takto sa aj slovenskí pacienti majú možnosť dočkať inovatívnej liečby včas.

Dátum: 27.10.2015
Materiály na stiahnutie

Tlačová konferencia - pozvánka 14.11.2018 » Foto - Fialové dominanty 2018 » Videá - Žiadame viac » Odkazy - Zo srdca do srdca » Prezentácia - J.Španková, P.Herman » Prezentácia - Mudr. Jozef Dolník » Prezentácia - Patrícia Kramárová » Foto - Tlačová konferencia 14.11.2018 » Čo je WPCD? » Chirurgická Liečba Karcinómu Pankreasu » Prečo svietia NA FIALOVO dominanty sveta a Slovenska » WPCD Infografika »

Rýchly kontakt

Občianske združenie Europacolon Slovensko

Cukrová 14, 4. poschodie, Bratislava 811 01
IČO: 37925555
Bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2620803890/ 1100
Telefón: +421 911 843 336, Jana Pifflová Španková
E-mail: info@europacolon.sk

Bezplatná infolinka: 0800 800183