Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wc005200/europacolon_sk/_sub/pankreas/libs/class.onUser.php on line 39
Praktickí lekári – nezabúdajte, že aj váš pacient môže mať rakovinu pankreasu
Bezplatná infolinka:
0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00
Facebook social icon

Praktickí lekári – nezabúdajte, že aj váš pacient môže mať rakovinu pankreasu

Rakovina pankreasu je v súčasnosti 4. najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. V prípade, že sa nezlepší prevencia, diagnostika a liečba, predpokladá sa, že do roku 2030 sa stane druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia.

Kedy poslať pacienta k špecialistovi?

1. Rizikové faktory

 • veková skupina nad 50 rokov (pozor, existujú však aj mladší pacienti, ale riziko vzniku sa zvyšuje s vekom)
 • diabetes bez zvýšenia telesnej hmotnosti
 • fajčenie
 • zvýšené požívanie alkoholu
 • obezita: BMI ≥ 25

2. Anamnéza

Vyššie riziko vzniku rakoviny pankreasu je u pacientov s pozitívnou anamnézou:

 • predchádzajúce onkologické ochorenia, gastrointestinálne zápalové ochorenia
 • familiárne nádorové syndrómy
 • chronická pankreatitída
 • hereditárna pankreatitída
 • pozitívna rodinná anamnéza (pacienti s dvoma prvostupňovými príbuznými s karcinómom pankreasu)

3. Má váš pacient niektorý z nasledujúcich symptómov?

Sledujte u svojich pacientov prvé príznaky rakoviny pankreasu za účelom zlepšenia včasnej diagnostiky:
 • príznaky žltačky
 • nevoľnosť
 • bolesti chrbta
 • nevysvetliteľná strata hmotnosti
 • rozvoj alebo zhoršenie diabetes mellitus bez zvýšenia telesnej hmotnosti
 • zmeny vo vyprázdňovaní: hnačka
 • zmeny vo vyprázdňovaní: ílovitá stolica
 • bolesti brucha
 • hlboká žilová trombóza
Ak máš váš pacient dva alebo viac uvedených rizikových faktorov a symptómov, mali by ste pri vyšetrovaní a diagnostike myslieť na rakovinu pankreasu.

4. Vysoko rizikový profil pacienta

Kombinácia príznakov a rizikových faktorov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja rakoviny pankreasu. Pacienti s takýmto vysokorizikovým profilom by mali byť pravidelne vyšetrovaní a kontrolovaní, aby došlo k včasnému záchytu možného ochorenia.

Príklad: Pacient vo veku okolo 50 rokov, ktorý fajčí a má prítomné tri najčastejšie príznaky (napr. žltačka, bolesti brucha a nevysvetliteľná strata hmotnosti); má zvýšené riziko rozvoja rakoviny pankreasu a teda by mal byť odporučený na vyšetrenie k špecialistovi.

5. Ako diagnostikovať/vylúčiť rakovinu pankreasu?

 • kľúčovým vyšetrením pri diagnostike a stagingu karcinómu pankreasu je počítačová tomografia (CT)
 • ak má váš pacient kombináciu nasledujúcich príznakov mal by byť ihneď (do dvoch týždňov) odporučený na vyšetrenie k špecialistovi:
  • žltačka
  • pretrvávajúce nevysvetliteľné bolesti brucha
  • nevysvetliteľná strata hmotnosti

Ak máte u pacienta podozrenie na rakovinu pankreasu, pošlite ho na podrobnejšie vyšetrenia alebo odporučte svojho pacienta k špecialistovi gastroenterológovi!

Tieto odporúčania vypracovala Európska platforma pre karcinóm pankreasu, ktorá združuje odborníkov, európskych expertov, akademických pracovníkov, pacientov a politikov za účelom zvyšovania povedomia o karcinóme pankreasu. Cieľom je zlepšenie štandardov zdravotnej starostlivosti, diagnostiky a liečby pre pacientov trpiacich rakovinou pankreasu v celej Európe.

Dátum: 26.10.2015
Materiály na stiahnutie

Tlačová konferencia - pozvánka 14.11.2018 » Foto - Fialové dominanty 2018 » Videá - Žiadame viac » Odkazy - Zo srdca do srdca » Prezentácia - J.Španková, P.Herman » Prezentácia - Mudr. Jozef Dolník » Prezentácia - Patrícia Kramárová » Foto - Tlačová konferencia 14.11.2018 » Čo je WPCD? » Chirurgická Liečba Karcinómu Pankreasu » Prečo svietia NA FIALOVO dominanty sveta a Slovenska » WPCD Infografika »

Rýchly kontakt

Občianske združenie Europacolon Slovensko

Cukrová 14, 4. poschodie, Bratislava 811 01
IČO: 37925555
Bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2620803890/ 1100
Telefón: +421 911 843 336, Jana Pifflová Španková
E-mail: info@europacolon.sk

Bezplatná infolinka: 0800 800183